Get a demo

Get a better grip on SystemWeaver

Want to see for yourself how SystemWeaver works? We'd love to show you! Fill out the form below, and we'll get back to you about a demo.

Integritetspolicy hemsida och supportportal

Systemite AB (”Systemite”) är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina Personuppgifter och ansvarar därmed för att se till att alla Personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) innehåller information om hur vi behandlar personuppgifter om dig som använder de tjänster som tillhandahålls genom Systemites webbplats. Här beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till info@systemite.se.

För vem gäller policyn?

Integritetspolicyn är tillämplig på personer använder de tjänster som tillhandahålls genom Systemites webbplats.

För vad gäller policyn?

Integritetspolicyn reglerar hur vi samlar in och behandlar personuppgifter för att personifiera din upplevelse och leverera den typ av innehåll och information som du är mest intresserad av, för att kommunicera med dig samt förbättra vår hemsida så att den kan vara till större nytta för dig.

Personuppgifter

Personuppgifter utgör information som på egen hand eller tillsammans med annan information kan användas för att identifiera, kontakta eller lokalisera en specifik person, eller för att identifiera en individ (”Personuppgifter”).

Vilken personlig information samlar vi in från personer som besöker vår hemsida?

Vid registrering via formulär på vår hemsida kan du bli ombedd att lämna ditt namn, din mejladress, telefonnummer, hemsidesadress eller andra detaljer.

När samlar vi in information?

Vi samlar in Personuppgifterna när du fyller i ett formulär på vår sajt, skapar ett konto på vår supportportal eller ger ifrån dig annan information på vår sajt.

Ändamålen med behandling av Personuppgifter

Informationen som du ger ifrån dig använder vi för att: • personifiera din upplevelse och leverera den typ av innehåll och information som du är mest intresserad av; samt • förbättra vår hemsida så att den kan vara till större nytta för dig.

Vi behöver din mejladress för att:

• skicka information som kan vara av intresse för dig, svara på och hantera supportförfrågningar och/eller andra frågeställningar eller frågor; samt • lägga till den till vår utskickslista för att fortsätta skicka mejl till våra kunder efter att den ursprungliga affären har upphört. Vänligen notera - Skapar du ett konto i vår supportportal hamnar du INTE automatiskt på någon utskickslista.

Kan jag avbryta min prenumeration av mejlutskick från Systemite?

Ja: • Genom att klicka på (“unsubscribe” eller ”avregistrera”) i våra utskick.

Hur skyddar vi din information?

Dina Personuppgifter lagras bakom säkrade nätverk och är tillgänglig enbart för de personer på Systemite som har rättigheter till dessa system. Dessa personer är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. I de fall vi använder tredjepartsleverantör för någon webfunktion har vi ingått ett personuppgiftbiträdesavtal med sådan leverantör för att säkerställa att Personuppgifterna behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning samt våra instruktioner . För hantering av kontaktuppgifter vid anordnande av evenemang eller annat därtill relaterat kan vi komma att använda tredjepartsleverantör för sådan hantering. I sådant fall har Systemite ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med tredjepartsleverantör, vilket säkerställer vårt ansvar gentemot dig.

Använder vi cookies?

Ja: Läs mer om cookies på vår webbplats här

Tredjepartsinformation

Vi säljer eller byter inte på något annat sätt dina Personuppgifter till några externa parter.

Tredjepartslänkar

Vi varken inkluderar eller erbjuder externa produkter eller tjänster på vår hemsida.

Google

Googles annonseringskrav kan summeras genom “Google´s Advertising Principles”. De har införts för att kunna ge besökare en positiv upplevelse. Läs mer om Google Adwords policy här.

Vi har implementerat följande:

Vi, tillsammans med tredjepartsleverantörer såsom Google använder förstapartscookies (som Google Analytics cookies) för att sammanställa information om användarinteraktion med annonsvisningar som de relaterar till vår sajt.

Hur hanterar vår sajt “spåra ej”-signaler?

Vi respekterar spåra ej-signaler och spåra ej. Vi planterar inte cookies eller använder annonsering när en spåra ej-webbläsarmekanism är på plats.

Tillåter vår sajt beteendespårning från tredjepart?

Det är också viktigt att notera att vi tillåter beteendespårning från tredjepart.

Att välja bort (opt out)

Som besökare kan du själv välja inställningar för hur Google annonserar till dig genom Google Ad inställningssida. Alternativt så hittar du välja bort funktionen genom att besöka Network Advertising Initiative Opt Out page eller genom att använda Google Analytics Opt Out webbläsares tillägg. Du kan ändra din personliga information genom att mejla oss på info@systemite.se

Om du vill avregistrera dig för att inte få fler mejl av oss i framtiden Följ instruktionerna längst ner i varje mejl så tar vi direkt bort dig i våra utskickslistor.

Delning av Personuppgifter utanför koncernen

Vi kommer inte sälja, lämna ut eller sprida Personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna Integritetspolicy. Vi kan lämna ut dina Personuppgifter till annan tredje part, såsom leverantör för teknisk support, drift av IT-system eller externa testföretag. Parter som vi kan komma att lämna ut Personuppgifter till kan befinna sig utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, EES, vilket innebär att Personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför EES. I sådana fall kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att Personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra Personuppgifter till länder utanför EES. Vi kommer också att lämna ut Personuppgifter som vi är skyldiga till enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning. För det fall vi omfattas av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan vi överföra Personuppgifter till den relevanta tredje parten, förutsatt att den tredje parten åtar sig att behandla Personuppgifterna i enlighet med Integritetspolicyn.

Dina rättigheter

• Rätt att få tillgång till dina Personuppgifter

Du har rätt begära information om vilka Personuppgifter vi behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

• Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

• Rätt att bli raderad ("rätten att bli glömd")

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att Personuppgifterna inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina Personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från bolagsrättslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall de Personuppgifter som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

• Rätt att återkalla samtycke

Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

• Rätt att invända och begränsa behandlingen

Du äger rätt att invända mot att vissa Personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina Personuppgifter begränsas.

• Rätt till dataportabilitet

Du som individ rätt att få dina Personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina Personuppgifter kan du göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet

Vänligen notera att om du begär att vi begränsar behandlingen av eller raderar dina Personuppgifter kan det innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

Ändringar i denna information

Systemite förbehåller sig rätten att revidera Integritetspolicyn från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om Systemite gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer Systemite att publicera dessa ändringar på Systemites hemsida. Du rekommenderas därför att läsa Integritetspolicyn regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om Systemite ändrar informationen på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling samlades in, kommer Systemite att underrätta om dessa förändringar och vid behov inhämta nytt samtycke till Systemites behandling av Personuppgifter.

Kontakta oss

Om du har några frågor angående vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss enligt informationen nedan: Systemite AB, org nr 556591-0923 Fürstenbergsgatan 4, 416 64 Göteborg 031-719 93 00 info@systemite.se

Denna Integritetspolicy antogs den 2019-09-04 och gäller fram till dessa att en revidering sker.